ZST 2013

05.04.2013 11:18

Dne 26. 4. 2013 proběhne okresní kolo Zlaté srnčí trofeje. Stejně jako vloni bude rozdělené na část teoretickou a praktickou. Kategorie mladších žáků je od 2. - 5. třídy a katogorie strších je určena žákům 6. - 9. ročníků. Nejlépe úmístění v obou kategoriích si zajistí postup do národního kola ZST.