Zlatá srnčí trofej 2012 - okresní kolo

24.04.2012 08:22

Dne 20. dubna 2012 proběhlo okresní (oblastní) kolo Zlaté srnčí trofeje. Jedná se o soutěž s dlouholetou tradicí, která je zaměřena na přírodu a zvláště pak na myslivost. V našem okrese se podařilo díky mysliveckému kroužku při Zš a mš Regionu Karlovarský venkov, který je zaštítěn Statkem Zeos Bor, s.r.o. (MS Bor) a vede ho Mgr. Martin Tichý a díky mysliveckému kroužku při DDM Karlovy Vary, který je pod záštitou MS při Farmě Kubernát a je pod vedením Bc. Petra Polívky a Petra Joo, na tuto tradiční soutěž navázat po přesně dvacetileté odmlce (nezájem dětí i samotných myslivců, žádné myslivecké kroužky).

            V 10:00 Jan Rohla přivítal troubením při slavnostním nástupu jak samotné soutěžící, tak i odbornou komisi, v čele s předsedkyní p. Bartůňkovou. Dalšími členy odborné komise byli: Ladislav Cinegr, Josef Šnajdr a Kurt Gössel.

            Zlatá srnčí trofej je rozdělena do dvou věkových kategorií, děti od 1. do 5. třídy a děti od 6. do 9. třídy. Soutěž se skládala z teoretické a praktické části. Nejprve všech 13 účastníků (6 mladších a 7 starších) prošlo teoretickým testem, který obsahoval 30 otázek. Poté se všichni museli vystřídat na třech praktických stanovištích. Jedno se týkalo myslivecké kynologie, druhé zoologie a třetí mysliveckých tradic a zařízení.

            Nakonec jsme se všichni sešli na závěrečném nástupu, abychom mohli vyhlásit výsledky. Po zatroubení obdrželi všichni účastníci, kteří se neumístili na stupních vítězů, účastnický list soutěže a věcné ceny. Vítězi okresního kola v soutěži Zlatá srnčí trofej v kategorii starších žáků se stali: 1. místo: Petr Kečka, 2. místo: Jakub Vynikal a 3. místo: Tereza Krejnická. V kategorii mladších žáků se na prvních místech umístili:  1. místo: Jiří Jan Hanke, 2. místo: Patrik Müller a 3. místo: Miroslav Adam.

            Děkujeme všem dětem za účast, za jejich vynikající a vyrovnané výsledky, komisi za odborné hodnocení, DDM v Karlových Varech za dobré zázemí a všem sponzorům děkujeme za poskytnuté ceny. Zbývá už jen dodat, že se těšíme na krajské kolo ZST, které proběhne 8. června 2012.