Sázení stromků

07.10.2011 22:56

Ve čtvrtek ráno, dne 6. října, se školáci z otovické základní školy a děti z mysliveckého kroužku při Statku Zeos Bor, sešli na další společné akci – tentokráte se jednalo o sázení stromků v revíru MS Bor. V 9 hodin ráno jsme se všichni sešli v Nejdě, kde nás p. Marek Fošenbauer seznámil s tím, kde budeme sázet nové stromky. Jednalo se o zalesnění paseky, která vznikla následkem polomu. Děti se rozdělily do dvou skupin, dostaly instrukce a návod, jak pracovat se sekeromotykami, motykami i jak sázet správně mladé stromky. Za 4 hodiny práce tak bylo zasazeno přes 220 stromků, především buků. Po dobře odvedené práci následovalo opékání buřtů, poznávání našich stromů, úklid stanoviště a odjezd zpět ke škole, kde celá akce končila. Počasí nám přálo a myslím, že jsme udělali kus práce pro naši přírodu.