Myslivecké kroužky

 

Tyto stránky vznikly na základě spolupráce dvou mysliveckých kroužků. První z nich funguje při ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov, vede ho Mgr. Martin Tichý a je pod záštitou Statku Zeos Bor (MS Bor). Druhý kroužek funguje při DDM Karlovy Vary, je pod vedením Bc. Petra Polívky a je zaštítěn MS při Farmě Kubernát.

Naším společným zájmem a náplní je především:

  • seznámit děti s přírodou a se zásadami chování v lese

  • přiblížit jim naši zvěř a péči o ni

  • představit myslivost jako nedílnou součást české tradice a kultury

Zúčastňujeme se proto různých akcí, jako jsou návštěvy za poznáním do obor, ale i práce v nich, procházky revírem spojené s pozorováním zvěře, přikrmováním, úklidem, dále se zabýváme údržbou a stavbou mysliveckých zařízení a pořádáme také přednášky o myslivosti na školách.